Antikens olympiska spel

Långt före Kristi födelse vet man att de första olympiska spelen hölls. Efter att ha fört en tynande tillvaro i ett par hundra år så upphörde de antika olympiska spelen. I slutet av 1800-talet återupptogs de igen.

Olympia var en plats i närheten av dagens Aten, närmare bestämt ligger denna plats, som gett namn åt det som vi idag kallar för OS, bara ett par mil från den grekiska huvudstaden. Det som idag är staden Olympia kan sägas motsvara antikens stad med samma namn.

Man vet att från och med 776 före Kristus höll man en tävling i närheten av staden Olympia. Den exakta platsen var en arena utanför en helgedom till guden Zeus ära. Zeus är som bekant den högste guden inom grekisk mytologi, och därmed härskare över berget Olympus. Detta berg ligger, som av en händelse, inte långt ifrån platsen för denna tävling.

De antika spelen drog till sig atleter från hela det grekiska imperiet (som vid den här tiden var betydligt större än det som idag är Grekland). Vart fjärde år vallfärdade alltså de allra främsta atleterna från alla de grekiska provinserna, vilket kunde bli en imponerande skara tävlande.

Så vilka grenar tävlade man då i? De flesta historiker som intresserat sig för frågan är överens om att både brottning och boxning var med i de tidiga spelen, precis som i de moderna spelen. Dessutom vet man en sport som hette pankration fanns med, och denna kan jämföras med dagens MMA (mixed martial arts). En rally-liknande tävling med vagn och häst vet man också fanns med.

Någon gång kring år 400 upphörde spelen, efter att i ett par hundra år varit allt mindre populära.

1896 hölls de första moderna olympiska spelen, och om man räknar det som vi idag kallar för sommar-OS så har det tills idag varit en oavbruten svit med fyra år emellan varje spel. Faktum är att man inte delade upp OS (på vinterspel och sommarspel) förrän efter 1992.

Men hur kommer det sig att man åter tog upp de olympiska spelen i en ny tappning 1896? Till att börja med är det värt att notera att begrepp som olympiska tävlingar och olympier används redan före 1986. När begreppen användes var det för att referera till stora internationella idrottsevenemang och tävlande tävlande deltagare.

Sedan Grekiska frihetskriget på 1800-talet hade det i Grekland funnits en nationalromantisk idé om att återuppliva de antika olympiska spelen. Denna idé kom att bli konkreta planer, vilka som bekant resulterade i de första olympiska spelen i Aten 1986.

Detta försa OS kom att bli en stor succé som uppmärksammades över hela världen. När det var världsutställning i Paris fyra år senare så bestämde den nyligen bildade Internationella Olympiska Kommittén att OS skulle hållas där. Resten av den moderna OS-historien är, som man brukar säga, historia.