Projekt Drive beviljades fortsättningsstöd

Arvsfonden har beviljat fortsättningsstöd till AIF Barrikadens ungdomsprojekt Drive.

Läs mer på: http://www.arvsfonden.se/nyheter/fortsattningsprojekt-som-blev-beviljade-stod-i-oktober

This entry was posted in Projekt Drive!. Bookmark the permalink.