Styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skriv till info@aifbarrikaden.se!

För verksamhetsåret 2017 har följande medlemmar valts in i föreningens styrelse:

Ordförande Andreas Nilsson 073-670 37 02

Vice ordförande Gustav Nygren

Sekreterare Simon Marke-Gran

Kassör Bo Höörberg

Ledamot Max Jedeur Palmgren

Suppleant Linus Jensen

Suppleant Olle Parck

Suppleant Mikael Larsson

Suppleant Daniel holmgren

Suppleant Johan Albinsson