Drive

Här följer beskrivningar av några av de aktiviteter som AIF Barrikaden har genomfört, inom ramarna för arvsfondsprojektet Drive, under vintern 2013 och våren 2014:


Vi är inom AIF Barrikaden mycket stolta över att Ali Mohammed Al-Khlewee, styrelsemedlem och tidigare juniorspelare, sedan slutet av våren tränar och leder juniorlaget, oftast bredvid Barrikadens ungdomsledare Sergio Montoya, men i juni har Ali ensam skött detta ansvar med bravur. Det säger något om honom och om hela laget att han numera åtnjuter denna respekt och detta förtroende. Även i p15-laget har han gjort en insats. Vi har fostrat en sann ledare.


Ett av de sista åtagandena på vårterminen blev alltså knatteloppet på Sofielundsfestivalendå Drive-ledarna såg till att allt flöt fint samtidigt som de ställde upp i festivalarbetet hela dagen. Sergio kallar dem sina tigrar – helt klart är att de är generösa och pålitliga, starka och kloka individer med fin sammanhållning.

IMG_2499


NTI-gymnasiet bjöd i maj in Sergio till Arena 305 där han framträdde och pratade om ett eventuellt samarbete mellan Drive och NTI-gymnasiets elevassistenter.


Johannesskolans fotbollsdag fredagen den 16/5 arrangerades med hjälp av Drive och Sergio. Det nya konceptet Panna-fotboll erbjöds besökarna, liksom parkour och capoeira.


Sergio arrangerade ett läger för eleverna i Drives ledarskapsakademi på Praktiska gymnasiet, då skolans studierektor och en elevassistent också följde med. Det var framförallt ett introducerande läger, för att lära känna varandra, och det blev en lagom blandning av roliga lekar, gruppövningar och samtal.


På påsklovet åkte sexton juniorer till Kroatien på välförtjänt semester. Resan ingår inte i Drive-projektet men finansieras via arbete som ungdomarna har gjort inom och utom klubben, till exempel på Malmöfestivalen. Att en sådan resa ökar sammansvetsningen bland våra juniorer och ger dem spännande intryck är däremot en effekt väl i linje med Drive-ambitionerna.


Coexist är ett samarbete mellan olika religiösa samfund och deras representanter i Malmö. Sergio Montoya har varit i kontakt med dem ett tag och onsdagen den 9/4 kom fem ur gruppen till vår klubblokal för ett introducerande möte och en diskussion om tolerans, respekt samt religionens roll i våra liv. Sergio var med när Coexist även besökte Praktiska gymnasiet i maj månad.

Coexist Malmö startades 2012 på initiativ av Malmö stad. I nätverket ingår representanter från elva olika församlingar och trossamfund. Besök på gymnasieskolor och diskussioner med eleverna är en viktig del i det externa arbetet för nätverket. Coexist Malmö fokuserar på att öka förståelsen mellan olika religiösa grupper i staden och förebygga motsättningar. Judiska församlingen, Muslimska föreningen i Malmö, Pingstkyrkan och tibetansk-buddistiska Karma Yönten Ling närvarade på vår diskussionskväll.

Den första timmen presenterade gästerna sig och sitt samarbete. Våra juniorer lyssnade uppmärksamt och ställde stundtals frågor. Efterhand växte presentationen till ett samtal där Barrikadens medlemmar deltog med intelligenta och nyfikna frågor. Flera spelare vågade sig på samhällsanalytiska inlägg och personliga funderingar om tro, människosyn och övertygelser. Det var hög nivå på tankegångarna som hela tiden höll en respektfull ton. Besökarna var väldigt nöjda och Sergio lade fram förslaget att mötet skulle kunna bli inledningen på ett längre samarbete mellan organisationerna. Nu gäller det att formulera innehållet i ett sådant. Stora kontaktytor finns redan med Sergios ledarskapsarbete i Malmös grundskolor då han och några av juniorerna har föreläst om mänskliga rättigheter, jämlikhet, tolerans, med fokus på barns rätt i samhället. Det känns oerhört privilegierat att arbeta i ett ungdomsprojekt med så kloka och trygga människor som våra juniorer. Bredvid passionen för fotbollen, bredvid den starka gemenskapen som spelarna har byggt upp tillsammans med Sergio, finns numera även en levande dialog om svåra men viktiga frågor av stor betydelse för framtidens samhälle. Att få delta i sådana samtal i en idrottsförening är en ynnest.


Sista helgen i mars var det lägerskola igen med fjorton juniorspelare. Den kom bland annat att handla om tolerans kontra homofobi inom idrotten men också bland ungdomar i allmänhet. Sergio hade många intressanta diskussioner med lägerdeltagarna om allas lika värde, tolerans för någon som är annorlunda än en själv, hänvisningar till traditioner, kultur och religion. Vad är rätt och vad är fel, kan kärlek förbjudas?

Bara genom att ställa följdfrågor och genom att våga ta upp ämnet, utan den hetsande stämning som ett grupptryck bland unga killar kan skapa ibland, lyckades Sergio få många av killarna på lägerskolan att tänka till och hitta nyanser i sitt resonemang. Bara insikten att många av spelarna verkade ha skiftande inställningar till människors sexualitet mildrade de mest homofobiska uttrycken hos killarna.


Anledningen till att Sergio valde detta tema för lägerskolan i slutet av mars är att AIF Barrikaden blivit utvalda att möta Stockholm Snipers IF i en vänskapsmatch mot homofobi. Stockholmsklubben är uttalat öppen för HBTQ-personer och arbetar offentligt mot ökad tolerans för och öppenhet kring olika sexuella läggningar inom idrotten. Våra Drive-deltagare, juniorspelarna, ställde vid matchen upp med fika och grillad korv. Inför arrangemanget hjälpte Drive också till med pressinfo och spridning av information om meningen med arrangemanget.

1797322_681758445221726_989005096_n


Möllevångsskolan och Värner Rydén-skolan bjöd in Sergio och hans Drive-ledare för samtal om respekt och tolerans. De var på båda skolorna i mars och talade hos åttondeklassare, det gick jättebra. Flera lärare och skolledare var positiva till fortsatta samarbeten mellan Drive och skolorna. Ledarna talar om hur de var när de var yngre, om de hur strulat och varit respektlösa mot andra och om hur de numera värdesätter allas lika värde, att de lagt homofobi och intolerans bakom sig. Dessa samtal verkar göra stora intryck på eleverna i klasserna som besöks. Även de vill att Drive ska komma fler gånger till klassrummen.

Klassföreläsningar om demokrati och mänskliga rättigheter har under våren genomförts av Sergio och några av Drive-ledarna på fler skolor och i flera klasser: Johannesskolan, Möllevångenskolan, Rosengårdsskolan, Värner Rydénskolan.


Sergio har tagit med sig fyra av sina Drive-ledare till UMIS, en mötesplats för ungdomar i Sofielund. AIF Barrikaden blev inbjudna att ansvara för fotbollsträning i Sofielundsskolan två kvällar i veckan. Det känns å ena sidan roligt att våra Drive-ledare tillsammans med Sergio har fått förtroendet att bidra i Sofielund. Å andra sidan är det inte helt oproblematiskt att tid varje vecka ska läggas på en verksamhet där Drive skyms av en annan paraplyorganisation.


Ledarutbildningen Avspark den första mars, med instruktör från Skånes Fotbollsförbund, handlade främst om att arbeta med yngre barn i idrottsträning. Att fokusera på allas förmågor och möjligheter, att stödja och uppmuntra, att aldrig glömma glädjen och lekmomenten – detta var tre centrala lärdomar ur innehållet i lördagens ledarutbildning.

Det var kul och viktigt att både juniorer och seniorer fanns bland kursens deltagare. Både projektet Drive i synnerhet och hela Barrikadens arbete stärks av situationer som denna: då vi möts över åldersgränser och truppgemenskaper. Spelare och medlemmar med olika bakgrunder påverkar och inspirerar förhoppningsvis varandra samtidigt som de delar med sig av sina kunskaper och tankar. Del två i ledarutbildningen ska vi försöka boka in i augusti, vi har redan fått påtryckningar från deltagarna.


Tony Ernst, ordförande i SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, besökte AIF Barrikaden med ett samtal om fotboll och demokrati. SFSU:s arbete var avgörande när den s.k. 51%-regeln beslutades få fortsätta gälla alla svenska idrottsföreningar. De måste alltså vara medlemsägda och arbetets inriktning ska styras av medlemmarnas demokratiska val på årsmötet.

Det blev intressanta diskussioner mellan Drive-deltagarna, Tony och andra i publiken. Vinkeln på föreläsningen som kombinerade fotboll, föreningsliv och politik i samhället kändes väldigt lyckad.


Sportlovet 2014 fick Barrikaden förtroendet av kommunala Fritid Malmö att ordna Kul-i-fem-aktiviteter. Våra ledare i Drive var med och ansvarade för hela veckans arrangemang. Besökarantalet var cirka 20 barn per dag, från närområdet mestadels. Förmiddagarna tillbringades i vår klubblokal, på eftermiddagarna gav vi oss ut på äventyr: bowling, besök på Tekniska muséet, utflykt med korvgrillning.

Våra ungdomsledare tog tillsammans med Sergio hand om aktiviteterna, ansvarade för att alla var med och höll sams och hade roligt. De fixade fika och mellanmål, de höll koll på barnen som deltog under resorna. Alla hade roligt, alla gjorde bra ifrån sig. Det var en mycket lyckad sportlovsvecka. Att Drive-ledarna från vårt juniorlag gör bra ifrån sig är ingen förvånad över. Deras pålitlighet, lojalitet och uppmärksamma deltagande har vi sett många gånger om – detta sportlov var det extra roligt att se två av tjejerna från Sergios nätverk på Praktiska gymnasiet kom och samarbetade med minst lika god inställning. Ledarskapsakademin som Sergio är igång med att etablera på Praktiska gymnasiet har alla förutsättningar att bli en verklig framgång! Tryggheten och glädjen som samtliga ungdomar spred som ledare var påtaglig under sportlovsveckan och oumbärlig för Drive-projektets framtid.

IMG_0874c


Vi har etablerat kontakt med det kommunala bostadsbolaget MKB:s bosociala utvecklare Fredrik Bodin. Han arbetar bland annat i Seved och MKB är en närvarande och engagerad fastighetsägare i området. Fredrik Bodin ställde upp med aktiviteter på Sofielundsfestivalen. Han ville också att vi skulle försöka ordna en fotbollsturnering tillsammans i Seved.