Ungdomssektionen

Med stöd från Brottsförebyggande rådet, Malmö stad och Allmänna Arvsfonden arbetar AIF Barrikaden med våra ungdomsmedlemmar och andra unga i föreningens närområde. Det innebär att våra juniorspelare tar del av föreningens samarbeten med kommunen och andra organisationer. Men det innebär också att de aktivt hjälper vår ungdomsledare i arbetet. Detta dubbla deltagande är en central tanke i ungdomsarbetet, en tanke som har formulerats i Barrikadens ledarskapsakademi.

IMG_0579c

Vi utgår från de starka ömsesidiga förtroendena som ett idrottsligt engagemang kan skapa när vi stöttar, inspirerar och handleder ungdomarna. De ska vara förebilder, leva aktiva liv, göra viktiga erfarenheter och knyta vänskapsband i föreningens gemenskap. Dessutom skaffar de sig meriter och får tillgång till nätverk som kommer att hjälpa dem i vuxenlivet.

IMG_0883c

Att ungdomarna i vår verksamhet ibland “går bredvid” och ibland gör stora egna insatser är viktigt för deras insyn i organisations- och utvecklingsarbete, myndighetsutövande, föreningsdemokrati och samverkan. När AIF Barrikaden erbjuder fritidsaktiviteter åt barn i närområdet på skolloven är våra juniorer med både som deltagare och som arrangörer. När föreningen samarbetar med andra aktörer i lokala evenemang och arrangemang gör juniorerna viktiga och riktiga insatser. Detta gör de samtidigt som de uppfyller alla sina sportsliga åtaganden i fotbollsverksamheten! Vi visar hur stort förtroende vi hyser för dem när de får lov att ta eget ansvar i utformningen av fotbollsverksamheten. Vi märker hur starka de är när de tar sig an dessa uppdrag.

rundpingis

AIF Barrikaden vill också vara en kunskapskälla. På helgläger och föreläsningskvällar, i debatter tillsammans med inbjudna gäster, i idrottsutbildningar och på specifika verkstäder försöker vi stärka och utöka våra medlemmars kunskaper om fotboll i synnerhet, idrottsutövande i allmänhet och samhället i stort.

IMG_0117